Restock Hijabi Box in de week van 3 mei!

Home » Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Gegevens


Curly Sali
Eenmanszaak
Donkvijverstraat 37
9120 BEVEREN-WAAS, België 
+ 32 465 55 02 59
curlysali@outlook.com 
BE0735628006


2 Begrippen

2.1. De webwinkel van Curly Sali : de website www.curlysali.com van Curly Sali 

2.2. Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan Curly Sali 

2.3. Bestelling: de aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen de klant van de webwinkel van Curly Sali
met betrekking tot de producten die worden aangeboden via www.curlysali.com

2.4. Producten: alle goederen aangeboden op www.curlysali.com

2.5. Transactie: het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van
producten die besteld worden via Bancontact Mister cash, Paypal of iDeal  (via de webwinkel.).

2.6. Productfiche: de pagina op www.curlysali.com  waar alle productinformatie (prijs, beschrijving,…) en eventueel bijhorende foto’s te raadplegen zijn.

 

Satijn

 

Alle producten die momenteel aangeboden worden, zijn gemaakt van 100% polyester satijn. De producten zijn handgemaakt en verpakt in België. 
Bij het ontvangst van uw bestelling krijgt u een mini handleiding mee. Houd deze goed bij. 

3 Bestelling

3.1. Al de informatie die de klant bezorgt aan Curly Sali (invoeren van gegevens inherent aan de bestelling) is bindend. Curly Sali kan op geen enkele wijze
verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens. Mocht dit toch voorkomen, gelieve ons dan z.s.m. te bereiken via
mail (curlysali@outlook.com) . Curly Sali kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering. 

3.2. De geautomatiseerde systemen registreren de inhoud en datum van de bestelling.

3.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Curly Sali aan de klant de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging
op het e-mailadres dat de klant heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending
van de bevestiging van de bestelling. 

3.4. In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Curly Sali zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het
geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

3.5. De bestelling is pas definitief van zodra Curly Sali deze aanvaard heeft en de klant het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft
conform de aldaar aangewezen betaalmethode.

3.6. De aangeboden producten zijn op voorraad. Indien een product niet voorradig is, wordt dit aangeduid op de website. Alle producten worden handgemaakt
en kan 1 tot 2 weken duren voor de voorraad volledig is aangevuld. 

 

4 Prijs


4.1 De prijs is steeds in euro in BTW exclusief. De eenmanszaak is vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat klanten geen BTW wordt aangerekend voor goederen en/of diensten. 

4.2 De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport. De gedetailleerde verzendingskosten vind u hier terug:
www.curlysali.com/verzending

4.3. De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en exclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs,
de behandelingskosten, de kosten van verpakking en de transportkosten.

4.4. Curly Sali behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op
moment van de registratie van de bestelling.

 

5 Betaling

 

5.1 De klant heeft de mogelijkheid te betalen met Bancontact Mister cash, Paypal of iDeal. 

5.2 De prijs van de goederen wordt betaald wanneer de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

5.3. De bescherming tegen frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie is verzekerd door de maatschappij(en) verantwoordelijk
voor de online financiële transacties.

5.4 De bestelling gevalideerd door de klant wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Mollie hun akkoord
hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij(en)
verantwoordelijk voor de financiële transacties, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de klant verwittigd worden via e-mail.

6 Levering

 

6.1 De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Curly Sali en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie,
binnen een termijn van 3 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België.

6.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de klant zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere
huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Curly Sali in dat opzicht niet spelen.

6.3. De levering gebeurt hoofdzakelijk door postbedrijven. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Curly Sali  in geval van laattijdige levering.

6.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen moet de klant of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de
gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

6.5. Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende (2) passages van de vervoerder, krijgt de klant een melding in de brievenbus waarmee hij of
zij het pakket zelf kan ophalen in het aangewezen postkantoor.

6.6. De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met
de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn, dient de koper onmiddellijk Curly Sali  hiervan per e-mail (of contactformulier.
op www.curlysali.com/contact) te verwittigen. De klant kan in dit geval gebruik maken van het 'herroepingsrecht'. 

6.7. Klanten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

6.8. De verzendingskosten voor leveringen binnen België bedraagt € 3,95 (Bpost pickup) en € 5,25 voor thuisleveringen.
Dit wordt nogmaals weergegeven alvorens u uw bestelling afrondt en overgaat tot betaling. Deze bedragen gelden voor verpakkingen tot 1 kg.

6.9 De klant is geheel vrij in de keuze van de leveringsmogelijkheid. Eens de bestelling geplaatst en betaald wordt, kan de klant niet meer veranderen van leveringsmogelijkheid. 

 

7 Privacy 

Uw persoonsgegevens worden door Curly Sali verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop
en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet
wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op 
info@curlysali..com Via dat adres kan u ook altijd
vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Uw gegevens worden NIET gedeeld met derden.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

8 Intellectuele eigensdomsrechten 

8.1 De teksten, foto’s, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere
bestanddelen van Curly Sali zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Curly Sali of derden toe.

8.2. Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Curly Sali, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk
om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere
wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding. 


9 Herroepingsrecht

9.1 Na de levering van de aankoop, heeft de klant 14 dagen om zich te bedenken. Het volstaat dat hij/zij dit binnen de termijn van veertien kalenderdagen
schriftelijk (of via mail) laat weten. Onderaan deze pagina kunt u een formulier voor het herroepingsrecht downloaden als PDF en invullen. De producten
moeten ongebruikt zijn en in de originele ongeopende verpakking terugsturen, anders geldt dit herroepingsrecht niet.

9.2 Na het melden van de herroepingsrecht, heeft de klant veertien dagen tijd om de producten terug te sturen naar Curly Sali. De klant is verantwoordelijk
om de retourskosten zelf te bekostigen en de producten in originele verpakking terug te sturen naar het volgende adres:
Donkvijverstraat 37, 9120 Beveren-Waas België. 

9.3 Indien de goederen zijn toegezonden aan Curly Sali onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Curly Sali zich ertoe de betalingen
(van de goederen)  terug te storten op het bankrekeningnummer waarmee de eerste bestelling is verricht.  

10 Garantie

10.1. In geen geval kan Curly Sali  verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst.
De eventuele aansprakelijkheid van Curly Sali is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

10.2. Curly Sali geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit
dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of schadelijke elementen of programma’s, en wijst desbetreffend
eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie
(ondermeer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

10.3. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument
wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking
van de goederen te bewaren.

10.4. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Curly Sali  zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling
ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

10.5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik
van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel,
hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. (wassen met de verkeerde was, te hoge/lage temperatuur gebruiken, onvoorzichtig strijken.

10.6. De garantie vervalt onherroepelijk bij het beschadigen van de verpakking.

Formulier Voor Herroeping
PDF – 253.7 KB 10 downloads